—Cenník:

Štandart

—Cenník:

Doplatok pre poistencov

 • Injekčná anestézia – 10.00 Eur
 • Intraorál. incízia abscesu – 20.00 Eur
 • Dekapsulácia zuba + anestézia – 35.00 Eur
 • Stiahnutie korunky alebo mostíka – 10.00 Eur
 • Ošetrenie prerezávania zuba múdrosti – 30.00 Eur
 • Chirurgická extrakcia horného zubu múdrosti – 75.00 Eur
 • Chirurgická extrakcia dolného zubu múdrosti – 100.00 Eur
 • Chirurgická revízia rany + anestézia – 20.00 Eur
 • Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa – 45.00 Eur
 • Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa – 55.00 Eur
 • Sutura (stehy) – 10.00 Eur
 • Odstránenie zubného kameňa UZ – 40.00 Eur
 • Pieskovaní s AIR FLOW – 15.00 Eur
 • Vector terapia – 160 Eur
 • Flouridácia zubov – 10.00 Eur
 • Bielenie zubov systémom ZOOM – 300.00 Eur
 • Lokálne ošetrenie gingivy alebo sliznice – 25.00 Eur
 • Podložka pod vyplň – 15.00 Eur
 • Jednoplôšková výplň (distálny úsek) – 50.00 Eur
 • Dvojplôšková výplň (distálny úsek) – 60.00 Eur
 • Trojplôšková výplň (distálny úsek) – 70.00 Eur
 • Jednoplôšková výplň (frontálny úsek) – 55.00 Eur
 • Dvojplôšková výplň (frontálny úsek) – 65.00 Eur
 • Trojplôšková výplň (frontálny úsek) – 75.00 Eur
 • Sklovláknový čap – 30.00 Eur
 • Dočasné ošetrenie hlbokého kazu – 20.00 Eur
 • Endodontické ošetrenie - trepanácia zuba – 10.00 Eur
 • Plnenie koreň. kanála jednokoreňového zuba – 45.00 Eur
 • Plnenie koreň. kanálov viackoreňového zuba –130.00 Eur
 • Panoramatický röntgen (OPG) – 20.00 Eur
 • Znovu nacementovanie korunky alebo mostíka – 15.00 Eur
 • Celková alebo čiastočná sním. nahratá – 1x300-500.00 Eur
 • Celková, čiast. náhrada 1x - nadšt. – od 90.00 Eur
 • Koreňový kovový čap – 80.00 Eur
 • Onlay, inlay, overlay celokeramický – 260.00 Eur
 • Kovokeramická korunka – 180.00 Eur
 • Celokeramická korunka – 300.00 Eur
 • Chránič (dlaha na zuby) – 80.00 Eur
 • Injekčná anestézia. – 6.00 Eur
 • Intraorál. incízia abscesu – 15.00 Eur
 • Dekapsulácia zuba + anestézia – 20.00 Eur
 • Stiahnutie korunky alebo mostíka – 10.00 Eur
 • Ošetrenie prerezávania zuba múdrosti – 20.00 Eur
 • Chirurgická extrakcia horného zubu múdrosti – 50.00 Eur
 • Chirurgická extrakcia dolného zubu múdrosti – 90.00 Eur
 • Chirurgická revízia rany + anestézia – 10.00 Eur
 • Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa – 30.00 Eur
 • Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa – 40.00 Eur
 • Sutura (stehy) – 10.00 Eur
 • Odstránenie zubného kameňa UZ – 20.00 Eur
 • Pieskovaní s AIR FLOW – 10.00 Eur
 • Vector terapia – 130 Eur
 • Flouridácia zubov – 5.00 Eur
 • Bielenie zubov systémom ZOOM – 150.00 Eur
 • Lokálne ošetrenie gingivy alebo sliznice – 10.00 Eur
 • Podložka pod vyplň – 10.00 Eur
 • Jednoplôšková výplň (distálny úsek) - fotokompozit – 35.00 Eur
 • Dvojplôšková výplň (distálny úsek) - fotokompozit – 40.00 Eur
 • Trojplôšková výplň (distálny úsek) - fotokompozit – 45.00 Eur
 • Jednoplôšková výplň (frontálny úsek) - fotokompozit – 45.00 Eur
 • Dvojplôšková výplň (frontálny úsek) - fotokompozit – 50.00 Eur
 • Trojplôšková výplň (frontálny úsek) - fotokompozit – 55.00 Eur
 • Sklovláknový čap – 20.00 Eur
 • Dočasné ošetrenie hlbokého kazu – 10.00 Eur
 • Endodontické ošetrenie - trepanácia zuba – 5.00 Eur
 • Výplň koreň. kanála jednokoreňového zuba nadšt. – 35.00 Eur
 • Výplň koreň. kanálov viackoreňového zuba nadšt. – 95.00 Eur
 • Panoramatický röntgen (OPG) – 10.00 Eur
 • Znovu nacementovanie korunky alebo mostíka – 10.00 Eur
 • Celková alebo čiastočná sním. nahratá – 1x180-380.00 Eur
 • Celková, čiast. náhrada 1x - nadšt. – od 90.00 Eur
 • Koreňový kovový čap – 70.00 Eur
 • Onlay, inlay, overlay celokeramický – 250.00 Eur
 • Kovokeramická korunka – 170.00 Eur
 • Celokeramická korunka – 300.00 Eur
 • Chránič (dlaha na zuby) – 70.00 Eur

—Cenník:

Štandart

 • Injekčná anestézia – 10.00 Eur
 • Intraorál. incízia abscesu – 20.00 Eur
 • Dekapsulácia zuba + anestézia – 35.00 Eur
 • Stiahnutie korunky alebo mostíka – 10.00 Eur
 • Ošetrenie prerezávania zuba múdrosti – 30.00 Eur
 • Chirurgická extrakcia horného zubu múdrosti – 75.00 Eur
 • Chirurgická extrakcia dolného zubu múdrosti – 100.00 Eur
 • Chirurgická revízia rany + anestézia – 20.00 Eur
 • Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa – 45.00 Eur
 • Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa – 55.00 Eur
 • Sutura (stehy) – 10.00 Eur
 • Odstránenie zubného kameňa UZ – 40.00 Eur
 • Pieskovaní s AIR FLOW – 15.00 Eur
 • Vector terapia – 160 Eur
 • Flouridácia zubov – 10.00 Eur
 • Bielenie zubov systémom ZOOM – 300.00 Eur
 • Lokálne ošetrenie gingivy alebo sliznice – 25.00 Eur
 • Podložka pod vyplň – 15.00 Eur
 • Jednoplôšková výplň (distálny úsek) – 50.00 Eur
 • Dvojplôšková výplň (distálny úsek) – 60.00 Eur
 • Trojplôšková výplň (distálny úsek) – 70.00 Eur
 • Jednoplôšková výplň (frontálny úsek) – 55.00 Eur
 • Dvojplôšková výplň (frontálny úsek) – 65.00 Eur
 • Trojplôšková výplň (frontálny úsek) – 75.00 Eur
 • Sklovláknový čap – 30.00 Eur
 • Dočasné ošetrenie hlbokého kazu – 20.00 Eur
 • Endodontické ošetrenie - trepanácia zuba – 10.00 Eur
 • Plnenie koreň. kanála jednokoreňového zuba – 45.00 Eur
 • Plnenie koreň. kanálov viackoreňového zuba –130.00 Eur
 • Panoramatický röntgen (OPG) – 20.00 Eur
 • Znovu nacementovanie korunky alebo mostíka – 15.00 Eur
 • Celková alebo čiastočná sním. nahratá – 1x300-500.00 Eur
 • Celková, čiast. náhrada 1x - nadšt. – od 90.00 Eur
 • Koreňový kovový čap – 80.00 Eur
 • Onlay, inlay, overlay celokeramický – 260.00 Eur
 • Kovokeramická korunka – 180.00 Eur
 • Celokeramická korunka – 300.00 Eur
 • Chránič (dlaha na zuby) – 80.00 Eur

Doplatok pre poistencov

 • Injekčná anestézia. – 6.00 Eur
 • Intraorál. incízia abscesu – 15.00 Eur
 • Dekapsulácia zuba + anestézia – 20.00 Eur
 • Stiahnutie korunky alebo mostíka – 10.00 Eur
 • Ošetrenie prerezávania zuba múdrosti – 20.00 Eur
 • Chirurgická extrakcia horného zubu múdrosti – 50.00 Eur
 • Chirurgická extrakcia dolného zubu múdrosti – 90.00 Eur
 • Chirurgická revízia rany + anestézia – 10.00 Eur
 • Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa – 30.00 Eur
 • Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa – 40.00 Eur
 • Sutura (stehy) – 10.00 Eur
 • Odstránenie zubného kameňa UZ – 20.00 Eur
 • Pieskovaní s AIR FLOW – 10.00 Eur
 • Vector terapia – 130 Eur
 • Flouridácia zubov – 5.00 Eur
 • Bielenie zubov systémom ZOOM – 150.00 Eur
 • Lokálne ošetrenie gingivy alebo sliznice – 10.00 Eur
 • Podložka pod vyplň – 10.00 Eur
 • Jednoplôšková výplň (distálny úsek) - fotokompozit – 35.00 Eur
 • Dvojplôšková výplň (distálny úsek) - fotokompozit – 40.00 Eur
 • Trojplôšková výplň (distálny úsek) - fotokompozit – 45.00 Eur
 • Jednoplôšková výplň (frontálny úsek) - fotokompozit – 45.00 Eur
 • Dvojplôšková výplň (frontálny úsek) - fotokompozit – 50.00 Eur
 • Trojplôšková výplň (frontálny úsek) - fotokompozit – 55.00 Eur
 • Sklovláknový čap – 20.00 Eur
 • Dočasné ošetrenie hlbokého kazu – 10.00 Eur
 • Endodontické ošetrenie - trepanácia zuba – 5.00 Eur
 • Výplň koreň. kanála jednokoreňového zuba nadšt. – 35.00 Eur
 • Výplň koreň. kanálov viackoreňového zuba nadšt. – 95.00 Eur
 • Panoramatický röntgen (OPG) – 10.00 Eur
 • Znovu nacementovanie korunky alebo mostíka – 10.00 Eur
 • Celková alebo čiastočná sním. nahratá – 1x180-380.00 Eur
 • Celková, čiast. náhrada 1x - nadšt. – od 90.00 Eur
 • Koreňový kovový čap – 70.00 Eur
 • Onlay, inlay, overlay celokeramický – 250.00 Eur
 • Kovokeramická korunka – 170.00 Eur
 • Celokeramická korunka – 300.00 Eur
 • Chránič (dlaha na zuby) – 70.00 Eur

Receptionist
Name

MUDr.
Michal Tsap

Nurse
Name

Dentálna
hygienička